stan prawny na dzień 10 lipca 2024

nowe (obowiązujące od 6 sierpnia 2023) terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych (po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego) – omówiono w zakładce Rozwiązania na czas epidemii dla osób z niepełnosprawnościami

w dziale „Inne uprawnienia” w zakładce Prawa wyborcze uwzględniono zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Kodeks wyborczy z dnia 26 stycznia 2023 (Dz. U. poz. 497)

weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, zawierające, m.in., rozdział dotyczący osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2023 wprowadziła zmiany do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

weszło w życie rozporządzenie w sprawie dofinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników w latach 2023–2025; kwoty dofinansowania pozostały na poziomie z lat 2020–2022.

od 1 czerwca znacząco wzrosła kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie rent – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładce: Renta z tytułu niezdolności do pracy

ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; zostało to uwzględnione w zakładce Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (dział „Opieka zdrowotna”)

weszło w życie rozporządzenie w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co uwzględniono w zakładce Ustawa o języku migowym (dział „Inne uprawnienia”)

weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające elektroniczną postać skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

od 1 marca wzrasta kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie rent – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładce: Renta z tytułu niezdolności do pracy

Accessibility