stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Adresy i telefony

– urzędy centralne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON - logo

Al. Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa
tel. 22 50 55 500

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób NiepełnosprawnychBON - logo

ul. Żurawia 4A,
00-503 Warszawa
tel. (22) 461 60 00 lub (22) 529 06 00
e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl

 

Rzecznik Praw ObywatelskichRPO - logo

Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53
infolinia obywatelska: 800 676 676
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Narodowy Fundusz ZdrowiaNFZ-logo

centrala: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
tel. 22 572 60 00
e-mail: KancelariaElektroniczna@nfz.gov.pl

infolinia: 800 190 590
infolinia@nfz.gov.pl

 

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZUS - logo

centrala: ul. Szamocka 3-5, 01-748 Warszawa
tel. (22) 667 10 00

Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00

Oddziały, Inspektoraty, Biura Terenowe

Accessibility