stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urzad Pracy

O dofinansowanie ze środków Funduszu na ten cel mogą ubiegać się bezrobotne osoby niepełnosprawne lub osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, a zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, albo pracodawcy organizujący szkolenia osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych wynosi 100% kosztów szkolenia i przekwalifikowania osoby niepełnosprawnej w placówkach szkolących, nie więcej jednak niż do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Accessibility