stan prawny na dzień 30 kwietnia 2023

2022

od 1 stycznia 2023 wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

1 stycznia 2023 wchodzą w życie zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zwiększające limity finansowania niektórych wyrobów i dodające nowe rodzaje wyrobów finansowanych; szczegóły w dziale „Opieka zdrowotna” w zakładce Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

od 1 grudnia znacząco rośnie kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie rent – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładce: Renta z tytułu niezdolności do pracy

Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie kolejnego programu z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”Mobilność osób z niepełnosprawnością. Poprzednie (skierowane bezpośrednio do osób o znacznej niepełnosprawności) to Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta

21 września wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, określające warunki dostępności dróg dla osób ze szczególnymi potrzebami

od 1 września maleje kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie rent – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładce: Renta z tytułu niezdolności do pracy

dla wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, składanych od 13 września, znosi się obowiązującą w czasie stanu epidemii możliwość orzekania bez udziału osoby zainteresowanej

Accessibility