stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Zwolnienie z podatku od czynności cywilno-prawnych

Na podstawie art. 8 pkt 6 ww. ustawy, zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osób o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, które nabywają na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Accessibility