stan prawny na dzień 1 marca 2024

Zapisz do PDF Lublin i województwo lubelskie

Urząd Miasta Lublin – Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin,
tel.: 81 466 30 83,
fax: 81 466 30 81,
e-mail: oion@lublin.eu

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin,
tel.: 81 466 34 60,
fax: 81 466 34 61,
e-mail: mzon@lublin.eu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin,
tel.: 81 466 53 00,
fax: 81 466 53 01,
e-mail: centrum@mopr.lublin.eu

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin,
tel.: 81 466 53 92,
e-mail: don@mopr.lublin.eu

Wydział świadczeń socjalnych

ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin,
tel.: 81 466 53 50, 81 466 53 80
fax: 81 466 53 88,
e-mail: sr@mopr.lublin.eu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin,
tel.: 81 458 38 61,
e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 81 458 38 62 – 63

 

pozostałe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
w województwie lubelskim

 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

ul. Niecała 14,
20-080 Lublin,
tel.: 81 466 52 00,
fax: 81 466 52 01,
e-mail: mup@mup.lublin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-954 Lublin,
tel.: 81 745 18 16, 506 174 560
fax: 81 745 18 15 do 17, wew. 222,
e-mail: urzad@puplublin.pllul1@praca.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

kontakt za pośrednictwem COT:
tel. (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

ZUS Oddział w Lublinie
ul. T. Zana 36, 38c, 20-601 Lublin,

ZUS Oddział w Biłgoraju:
ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj,

Inspektoraty i biura terenowe ZUS w województwie lubelskim

 

Narodowy Fundusz Zdrowia (Lubelski Oddział Wojewódzki)

ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin,
tel.: 81 531 05 00 do 02,
fax: 81 531 05 28,
e-mail: info@nfz-lublin.pl

Delegatury Lubelskiego OW NFZ

Delegatura w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12 c, 21-500 Biała Podlaska
e-mail: delegatura.biala-podlaska@nfz-lublin.pl

Delegatura w Chełmie
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
e-mail: delegatura.chelm@nfz-lublin.pl

Delegatura w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
e-mail: delegatura.zamosc@nfz-lublin.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubelski

ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin;
tel. 81 46 67 600,
fax. 81 743 88 79;
e-mail: lublin@pfron.org.pl

Accessibility