stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Zadania powiatu

finansowane ze środków PFRON

        

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023, poz. 100, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021 poz. 2284); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Zadania powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków PFRON, są realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, z wyjątkiem dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, które leży w kompetencjach Powiatowych Urzędów Pracy.

SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA

Od 1 stycznia 2023 można w całej Polsce bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także o likwidację barier technicznych, architektonicznych i barier w komunikowaniu się. Służy temu darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl), gdzie można złożyć elektroniczny wniosek w dowolnym czasie.

W tym celu trzeba mieć:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • Profil Zaufanyplakat-SOW

Więcej informacji na stronie PFRON

 

Accessibility