stan prawny na dzień 1 marca 2024

od 1 marca wzrasta kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie rent – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładce: Renta z tytułu niezdolności do pracy

od 1 marca 2024 zwiększają się kwoty najniższych rent, dodatku pielęgnacyjnego, kwota bazowa oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia rent (zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna)

od 1 marca 2024 wzrasta wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczenia uzupełniającego

Program „Aktywny Samorząd” w 2024 roku – zmniejszenie do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach, w których był on wymagany w wys. 15% lub 25%

w 2024 obowiązują nowe kwoty refundacji ze środków PFRON składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby z niepełnosprawnościami prowadzące  działalność gospodarczą

1 stycznia 2024 weszły w życie zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zwiększające limity finansowania niektórych wyrobów i dodające nowe rodzaje wyrobów finansowanych; szczegóły w dziale „Opieka zdrowotna” w zakładce Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2023

od 1 stycznia 2024 wchodzą w życie zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

1 stycznia 2024 wchodzą w życie przepisy dotyczące świadczenia wspierającego

Accessibility