stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF Wstęp do muzeów

Na mocy ustawy, ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje, m.in., osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów jest dokument potwierdzający wiek, legitymacja emeryta-rencisty, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Ponadto muzea mają obowiązek udostępniać bezpłatnie swoje kolekcje (dotyczy wyłącznie wystaw stałych) przez jeden dzień w tygodniu, a wstęp do muzeów martyrologicznych może być bezpłatny w ogóle. Dyrektor muzeum może też zwolnić z opłat za wstęp.

 

Accessibility