stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 9

od 10 lipca 2014
skrócona norma czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – ponownie bez konieczności uzyskania zaświadczenia lekarskiego – na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 791) oraz ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 10 czerwca 2014 (Dz. U. poz. 877)

Accessibility