stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 11

aktualne stawki ZUS znajdziesz w dziale „Wybrane świadczenia” w rozdziałach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

Accessibility