stan prawny na dzień 30 kwietnia 2023

zmiany w pilotażowym programie PFRON: „Aktywny Samorząd” – uchwała nr 3/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 stycznia 2014 oraz uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014

zmiany dot. rehabilitacji leczniczej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 1522)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013, poz. 1565)

zmiany w SODiR – ustawa z dnia 8 listopada 2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013, poz. 1645)

zmiany w przepisach o „kartach parkingowych” – ustawa z dnia 23 października 2013 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1446)

Accessibility