stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 92

od 1 grudnia zwiększono kwotę przychodu powodującą zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna

Accessibility