stan prawny na dzień 31 stycznia 2024

Zapisz do PDF 91

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada na banki obowiązek zapewnienia dostępu do dokumentów bankowych osobom z dysfunkcją wzroku lub słuchu (nowa zakładka w dziale „Inne uprawnienia”)

Accessibility