stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 99

od 1 marca 2020 zwiększono kwoty najniższych rent, kwotę bazową, kwoty maksymalnego zmniejszenia oraz kwotę przychodu powodującą zmniejszenie lub zawieszenie renty (zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna), a także kryterium dochodowe przy ubiegania się o Świadczenie uzupełniajace

Accessibility