stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 98

w 2020 obowiązują nowe kwoty refundacji ze środków PFRON składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Accessibility