stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 97

Uchwałą Zarządu PFRON z 7 stycznia 2020 wprowadzono zmiany w Programie „Aktywny Samorząd” – w niektórych zadaniach zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania i/lub zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy

Accessibility