stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 85

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową z dnia 4 czerwca 2019 (Dz. U. poz. 1136), lekarz będzie mógł wystawić skierowanie na kolejne leczenie uzdrowiskowe dopiero po upływie 12 miesięcy oraz nie będzie miał możliwości określenia miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego; wprowadzone zmiany uwzględniono w dziale „Opieka zdrowotna” w zakładce Lecznictwo uzdrowiskowe

Accessibility