stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 80

zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Accessibility