stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 76

weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – patrz: Praca >> Własna działalność gospodarcza

Accessibility