stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 71

wprowadzenie do Prawa Budowlanego definicji osoby niepełnosprawnej zgodnej z Konwencją o prawach ON oraz zawarcie tam wymogu zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – Dz.U. 2018, poz. 1496) – zmiany uwzględniono w rozdziale Dostępność budynków i dróg publicznych

Accessibility