stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 69

wydany przez MEN plakat – „instrukcję” dla rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego znajdziesz w zakładce Kształcenie przedszkolne i szkolne (rozdział „Edukacja”)

Accessibility