stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 68

wynikające z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018, poz. 1076) zmiany w zakresie działania Warsztatów terapii zajęciowej (rozdział „Zadania powiatu”) oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobie niepełnosprawnej wykonującej własną działalność gospodarczą (rozdział „Praca”)

Accessibility