stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 67

istotne dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, wchodzące w życie od 1 października 2018, zmiany w ustawie o kierujących pojazdami – patrz w zakładce Uprawnienia w ruchu drogowym (dział „Transport”)

Accessibility