stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 64

zwiększenie od 1 czerwca 2018 wysokości renty socjalnej (ustawa z dnia 9 maja 2018 o zmianie ustawy o rencie socjalnej)

Accessibility