stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 61

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 18 lutego 2018 (Dz.U. z 2018, poz. 700), mają powstać schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – piszemy o tym w zakładce Wybrane świadczenia z pomocy społecznej (dział „Wybrane świadczenia”)

Accessibility