stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 59

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dokument pn. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik” Piszemy o tym w dziale Dostępność budynków i dróg publicznych.

Accessibility