stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 57

program „Aktywny Samorząd” w 2018 roku – zmiany przyjęte uchwałą nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 2018 r. obejmują, m.in., zwiększenie kwot niektórych dofinansowań

Accessibility