stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 54

zmiany w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 18 stycznia 2018 uwzględniono w dziale „Opieka zdrowotna”, w zakładce Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Accessibility