stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 52

obowiązujące od 01.01.2018 zmiany dot. odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 27 października 2017 r.) naniesiono czarną pogrubioną czcionką w dziale „Inne uprawnienia” – zakładka Podatek dochodowy od osób fizycznych

Accessibility