stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 49

nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej, obowiązujący od 1 września 2017
– patrz w zakładce Orzecznictwo do celów pozarentowych

Accessibility