stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 42

zmiany w zasadach realizacji programu „Aktywny Samorząd” – moduł II, wprowadzone uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016 r.

Accessibility