stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 39

zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotycząca art. 25a – refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Accessibility