stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 32

oznakowanie „Dotyczy także osób niepełnosprawnych” pod niektórymi znakami drogowymi na mocy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 lipca 2015, zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Accessibility