stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 30

zapisy rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych uwzględniono w dziale „Edukacja” w zakładce Kształcenie przedszkolne i szkolne

Accessibility