stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 28

od 1 czerwca zwiększono kwotę przychodu powodującą zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia”, w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

Accessibility