stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 27

zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2015, poz. 691), określająca (m.in.) miejsce składania wniosków o wydanie karty parkingowej: obecnie będzie to dowolnie wybrany powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie, jak dotychczas, zespół w miejscu stałego pobytu (o kartach parkingowych czytaj w zakładce TransportUprawnienia w ruchu drogowym).

Accessibility