stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 25

wydłużenie terminu składania wniosków w module II programu „Aktywny Samorząd”
na mocy uchwały Rady Nadzorczej PFRON z 22 kwietnia 2015

Accessibility