stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 24

zaktualizowane stawki ZUS – w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

Accessibility