stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 23

ogłoszone 19. marca zmiany treści (dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) i nowy tekst jednolity dokumentu pn.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku uwzględniono w zakładce: Programy PFRON „Aktywny Samorząd”

Accessibility