stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 20

zmiany w zasadach dofinansowania przystosowania stanowiska pracy oraz zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej  na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1873) oraz rozporządzeń MPiPS z 23 grudnia 2014

Accessibility