stan prawny na dzień 31 stycznia 2024

Zapisz do PDF 16

uprawnienia osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie autobusowym i autokarowym wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.

Accessibility