stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 15

wydłużony okres ważności „starych” kart parkingowych na mocy ustawy z dnia 10 października 2014 o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1589)

Accessibility