stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 63

zapisy wynikające z ustawy z 9 maja 2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności uwzględniono w dziale Opieka zdrowotna

Accessibility