stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 62

zmiana ustawy o radiofonii i telewizji, gwarantująca m.in. zwiększenie udziału programów telewizyjnych z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku lub słuchu – patrz w zakładce Radio i telewizja (dział „Inne uprawnienia”)

Accessibility