stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 19

zwiększenie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014

Accessibility