stan prawny na dzień 1 marca 2024

Zapisz do PDF 199

od 1 marca 2024 zwiększają się kwoty najniższych rent, dodatku pielęgnacyjnego, kwota bazowa oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia rent (zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna)

Accessibility