stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 197

Program „Aktywny Samorząd” w 2024 roku – zmniejszenie do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach, w których był on wymagany w wys. 15% lub 25%

Accessibility