stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 18

zwiększenie dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014

Accessibility