stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 196

w 2024 obowiązują nowe kwoty refundacji ze środków PFRON składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby z niepełnosprawnościami prowadzące  działalność gospodarczą

Accessibility